U.A.T Comuna Ungureni,judetul Bacau,organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante:

 • referent clasa III ,grad profesional debutant , in cadrul Compartimentului urbanism;
  1.Probele stabilite pentru concurs:selectia dosarelor,proba scrisa ,interviu.
  2.CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
  • Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere:in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului pe site-ul institutiei:01.10.2019
  • Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 01.10.2019-21.10.2019
  • Proba scrisa:04.11.2019,ora 10.00
  • Interviul:06.11.2019 ,ora 10.00
  • Locul organizarii concursului: la sediul Primariei comunei Ungureni

3.CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
-CONDITII GENERALE: mentionate la art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
-CONDITII SPECIFICE: prevazute in fisa postului aferente functiei publice de executie:
1.studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat
2.absolvent al cursului de urbanism si amenajarea teritoriului
3.Nu se solicita vechime

Dosarele de concurs se depun la sediul U.A.T Comuna Ungureni ,localitatea Ungureni,judetul Bacau,telefon/fax 0234227012,email:primaria_ungureni@yahoo.com,
persoana de contact:Iftime Raluca-Elena-secretar comisie

PRIMAR ,
VASILE BIBIRE

Concurs ocupare post vacant
Etichetat pe: